Народни допитвания в Швейцария

20 Jun

Често, Швейцарската конфедерация ни се дава за пример за държава с пряка демокрация, където едва ли не всяко едно политическо решение минава през референдум. Макар и това до голяма степен да е така и да имаме още много какво да научим от Алпийската република, е редно да отбележим по-подробно правилата за изказване на народната воля там, ако държим да бъдем по-точни в изказа си и да знаем с какво всъщност си имаме работа.

В Швейцария има три основни вида народни допитвания:

  1. задължителни референдуми – за решения от особена важност за цялата държавата, като например преки промени в Конституцията и искове за присъединяването на Конфедерацията в наднационални организации. Задължително се свикват централно без да е нужно събиране на подписи, откъдето идва и названието им.
  2. незадължителни (факултативни) референдуми – за подлагането под съмнение на приемащи се закони от народните представители. Свикват се при събирането на поне 50 хиляди подписа против съответния закон.
  3. народни инициативи – за всякакви нови предложения за промяна на Конституцията (но не и предлагане на нови закони). Народно допитване се свиква при събирането на поне 100 хиляди валидни подписа. Опитът показва, че в последните години организацията по събирането на подписи за едно такова струва около 150 хиляди швейцарски франка (около 270 хил. лв.). Този вид допитвания съществуват също на кантонално (~областно) и местно (~общинско) равнище, като там се отнасят за някакви местни разпоредби. На федерално (~общодържавно) ниво, аналогичните институции на нашите Правителство и Народно събрание, могат да дадат контрапредложение. Нещо повече – обикновено го правят, за да смекчат предложението по някакъв начин.

  4. отзоваване на народни представители – възможността за свикване на референдум по въпроса съществува едва в шест кантона (от общо 26). За целта е нужно събирането на подписи (бройките варират между 2 и 13% от населението с право на глас в съответния кантон). Преди ги е имало и на други места, но са се махали заради трудоемкостта и практическата си маловажност. Няма такава възможност на общодържавно ниво.