Добри начинания

Кратък списък на част от начинанията, които поддържам, повечето от които към днешна дата по-скоро пасивно, отколкото активно. Със сигурност съм забравил някои, така че тази страница ще се допълва постепенно с времето.

Обществена дейност

  • Сдружение „Глагол“ – независимо сдружение, чиято цел е насърчаване на развитието и пълноценната употреба на българския език посредством множество начинания.
  • Обединени идеи за България – неправителствено младежко сдружение, насърчаващо обществената дейност и работата по граждански проекти.
  • Общество.БГ – независими създатели на електронни инструменти за бърза и удобна връзка с държавата с основната цел да се подсили гражданското общество.
  • ПОдЛЕЗНО – движение за подобряване на градската среда, и по-специално насищане на подземните обществени пространства с културно съдържание.
  • Сидея – фондация за образователно, културно и обществено развитие.

Работа и обмяна на опит

Следване в чужбина

  • Къде учат съмишлениците ми? – сбирка с лични впечатления за следването в чужбина.
  • FAQ4Uni – отговори на всякакви въпроси относно следването в Германия и Австрия.
  • StudyMentors – опитообменник за всичко около следването на различни места по света.