Европейско адресно окончание на кирилица

23 Dec

Скъпи българи, постарайте се вашите народни и европейски представители да обърнат внимание на въпроса, за да се избере окончание на кирилица за адресите в Интернет, което поне би се ползвало, че иначе не си заслужава цялото упражнение…

Български по-долу

The awkward moment, when the EU plans to launch the Cyrillic version of the .eu domain as .ею. The most logical version would have been .eс (Европейски съюз, or European Union in Bulgarian), however it will be too similar to .ec (Ecuador). Therefore, the best possibility is probably to use .ев (Eвропа, or Europe in Bulgarian). Bulgaria managed to convince the ECB to state „евро“ instead of „eуро“ on the euro banknotes, now it’s time to also make it clear to the Commission that the .eu domain should be .eв in Cyrillic. There’s still time to fix this, as ICANN is having trouble approving the Greek version of the .eu domain (postponing the approval of the Cyrillic version as well). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=COM%3A2015%3A680%3AFIN&from=EN (p.4).

Европейската комисия е поискала от ICANN версията на кирилица на .eu домейна да е .ею. Най-логичният вариант би бил да е .ес (Европейски съюз), за жалост ще прилича твърде много на латинското .ec (Ecuador или Еквадор). Затова най-добрата възможност е вероятно да се използва .eв (от Европа). След като България успя да се пребори, така че ЕЦБ да използва „евро“ вместо „еуро“ на банкнотите, време е българските политици (и особено евродепутати) ясно да заявят пред Европейската комисия, че домейнът трябва да е .ев. Все още има време да се поправи, защото ICANN има проблеми с одобрението на гръцката версия на домейна (което забавя и приемането на тази на кирилица). Повече тук: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=COM%3A2015%3A680%3AFIN&from=BG (стр. 4).

Източник: Живко Желязков; (полу)удебеляване и препинателни знаци – мои.