Гласоводител за Народно събрание 2014

2 Oct

Инструментът „Гласоводител“ за изборите за 43. Обикновено народно събрание е вече готов! Научете повече за позициите на политическите партии по 35 важни въпроса, но се замислете добре преди да изберете кому да дадете гласа си на 5 октомври. Въпросникът може да бъде намерен на следния адрес: http://www.glasovoditel.eu/

Все пак считам за важно да отбележа, че според мен твърденията на по-дейните политически обединения са сравнително вярно отразени, поне в общи линии. В този смисъл, това приложение е добра отправна точка за съвсем неориентираните, които не са имали времето или желанието да следят протичането на кампанита в последните месеци, или пък дори като цяло развитието на политическия живот в Републиката през последните години.

Уви, за партиите, които се „съживиха“ малко преди изборите или пък направо избраха въобще да не участват в предизборни обсъждания, не мога нищо да гарантирам, но пък и честно казано те слабо ме интересуват. Накратко казано, все пак е нужно, човек добре да обмисли кому да даде гласа си – за липсата на това все още няма лек. ;)