Сиво-кафява планета се въртеше в космоса…

31 Dec

Първоначално публикувано на 10 юли 2012 година. В текста умишлено липсват каквито и да било промени.


… или защо преместих (част от) писанията си тук?

Преди време се възползвах от възможността да пиша безплатно и без никакви ограничения благодарение на Думопечатницата, но в крайна сметка преместих малкото смислени текстове тук. Защо ли? От известно време притежавам този адрес и той просто събираше прах без да го използвам особено пълноценно…

Макар и българските ми текстове предимно да седяха на едно място, все пак бяха достатъчно разпръснати, за да се реша на тази стъпка. Много от тях, разбира се, съвсем умишлено пропуснах по пътя, но пък на тяхно място ще се появят нови.

Защо заглавието на тази публикация е точно такова?

Преди използвах заглавието „Сиво-кафява планета се въртеше в космоса…“ за цялата си електронна сбирка от писмени умоизлияния. Въпреки че сега общото е само многоточието накрая редом с няколко букви, разбъркани без някаква определена логика, аз съм си същият автор. Е, не съвсем същият, де! С времето всички вземат, че се попроменят – някои повече, други по-малко, но за добро или лошо се променят, и аз не съм изключение.

Каква е тази планета?

Никаква специална. Това всъщност е цитат на произволно избрано изречение от първата книга, която ми беше под ръка в момента, когато вече бях в процеса на вписване на собствено пространство към готовата и съвсем лесна за потребление версия на вече упоменатата Думопечатница. За жалост имам само смътен спомен коя би могла да е книгата, но и без това шансът да отворя на същата страница и пръстът ми да попадне случайно на същото изречение не е от най-големите… :)