За черно-белите учебници

31 Aug

Пак някаква голяма драма имало с образованието. Не било честно издателствата да продават цветни и черно-бели учебници, защото някои деца щели да се чувстват ощетени. Ами учениците, които самостоятелно и напълно доброволно си правеха такива копия и досега? Те как се чувстват? И дали който би се чувствал ощетен от едните цветове (при същото съдържание), би си купил черно-бял учебник?

Но ще се насоча към един от основните „доводи“ против, който се повтаря често…

На няколко пъти вече в разговорите по въпроса чета, че според някои хора никой нямало да иска да си купува лекарства, ако били „черно-бели“, както било с учебниците, защото голяма „дискриминация“ било и не знам си какво. Май именно тук е мястото да си припомним, че в миналото правителство министър Петър Москов се опита да направи напълно същото именно за лекарствата и поне донякъде май успя.

На определени места имаше остър недостиг на някои лекарства и една от основните политики на Министерство на здравеопазването беше да осигури достъпа поне до генерици – лекарства с напълно същото съдържание (защото патентите по тях са изтекли), но без цветовете на първоначалния производител върху опаковката. Нещо тогава обаче, особено за животоподдържащите лекарства, не се намери никой да протестира, ами тихомълком си ги купуваха хората. Чудя се само защо ли…