Какво е KIT?

22 Nov

Първоначално публикувано на 17 април 2011 година. В текста умишлено липсват каквито и да било промени.


Когато се говори за KIT в образователните среди не става въпрос за големия воден бозайник, а за единствено по рода си обединение между един от най-добрите технически университети във Федерална Република Германия – Universität Fridericiana zu Karlsruhe (Technische Hochschule) – и важен изследователски център – Forschungszentrum Karlsruhe.

По този начин университетът е единственият, който е част от Обединението на немски научно-изследователски центрове „Хелмхолц“, именувано на немския физик, физиолог и философ Херман фон Хелмхолц. По-голямата част от инфраструктурата се намира в и около град Карлсруе, един от най-важните културни, финансови, юридически, научни и технологични центрове на провинция Баден-Вюртемберг, а и на Германия като цяло.

Официалното име на Карлсруеския технологичен институт е Karlsruher Institut für Technologie, а съответстващият му английски превод – Karlsruhe Institute of Technology, съкращавано и в двата случая до KIT. Виртуалното присъствие на научно-образователната институция се осигурява на следното място: www.kit.edu

Бързо след самото си създаване през 1825 година, тогавашното Политехническо училище става чест пример за най-добри практики в научната и образователната дейност, преди всичко в областта на природните науки и различните инженерни специалности, възникнали покрай Промишлената революция. Преди малко повече от 150 години то е един от главните източници на вдъхновение за основоположниците на прочутия Масачузетски технологичен институт в САЩ. Започналите невиждано амбициозното сливане на Техническия университет и Изследователския център съвсем умишлено избират сегашното име, за да подчертаят равнопоставеността на двете основопологащи институции. Точно благодарение на него се затвърждава силната връзка между два от най-престижните „храма на знанието“ – един от Стария и един от Новия свят.

Макар и университетът да е първото техническо висше учебно заведение в Германия, основаването на KIT става формално едва през 2009 година поради редица правни причини, въпреки че общата работа с бившия изследователски център датира от неговото създаване през 1956 година.

Доброто име в световен мащаб се дължи преди всичко на изявените специалисти в областта на инженерните и природните науки: информатика, машинно инженерство, химия, физика, електротехника и електроника, материалознание, строително, химио- и биоинженерство, геология, метеорология, науки за движението и спорта и много други.

One Reply to “Какво е KIT?”

  1. Pingback: Инженерство в Карлсруе | Stefan Marinov

Comments are closed.