„Партиен уеб“ – онлайн телевизия за политика

25 Aug

Изборите в България отново наближават, но информацията за идеите на политическите партии и коалиции е оскъдна, зле поднесена, а понякога дори преиначена, волно или неволно, заради препредаването на чужди думи от уста на уста.

„Партиен уеб“ е електронен справочник с най-новите видеоклипове, качени във видеопортала „YouTube“ от представители на българските политически партии. Посредством посещение на уебстраницата или абонамент в любимия RSS/atom четец, заинтересованите граждани могат редовно да следват посланията, предназначени за тях… без посредници, които да правят кратък, доколко смислово пълен или непълен, преразказ на чужди думи.

Надявам се с тази безплатна услуга да помогна малко с насочването в политиката и нейното развитие у нас, за да могат повече хора да избират по-информирано и по-отговорно, получавайки малко по-добра отчетност от всички, които се борят за техния глас.

Адресът на „Партиен уеб“ (за момента) е: http://partienweb.com/

One Reply to “„Партиен уеб“ – онлайн телевизия за политика”

  1. Pingback: „Партиски веб“ за македонската политика | Stefan Marinov

Comments are closed.