Отговор: паметник на нашето време

9 Jun

Кратки размисли върху статията в „Капитал“ със същото заглавие.

Докато недоволстващите чакат да се изявят едва след свършен факт, то не би следвало да очакват да бъдат доволни с каквото и да било в битието си.

В случая имаме повод (1000-годишнината, която даже леко изтървахме), имаме проведени купища обществени обсъждания, имаме и подходящо място. Цар Самуил най-вероятно е бил кръстен в, но със сигурност е израстнал и се е изградил като личност в непосредствена близост до съседната църква. Който чак толкова го е мързяло да се поинтересува предварително и бил бил успял да може да разбере „едва в последния момент“, по-добре да следи за нещата, които тепърва ще се случват. Току-виж успеем да предотвратим нещо наистина лошо. Това вече свърши и ако наистина е толкова лош паметникът, той просто ще си се срути сам самичък рано или късно.

Ако обичате, нека подхванем истинските проблеми в държавата…