Отговор: паметник на нашето време

9 Jun

Кратки размисли върху статията в „Капитал“ със същото заглавие. Докато недоволстващите чакат да се изявят едва след свършен факт, то не би следвало да очакват да бъдат доволни с каквото и да било в битието си. В случая имаме повод … Read More »